Blogit

”Onks sil follaajii?”

”Kuule tässä on reteet kengät, ihan viimestä huutoo,” sanoi muotitietoisena ja tyylitajuisena pidetty henkilö ystävälleen, joka on viimeisen viikon aikana turhautumisen partaalla etsinyt uusia kenkiä. Nämä seitsemän päivää aktiivista ja passiivista tiedonhankkimista ovat sisältäneet tuhansia altistuksia yritysten viesteille kaikissa kanavissa, lähtien Hullujen Päivien katalogista aina Instagramin feediin, joka pian oli oppinut hänen etsivät uusia kenkiä.

Mikään ei kolahtanut, kunnes hänen ystävänsä tarjosi luotettavan mielipiteen. Klik, ja kengät olivat jo matkalla. Kyseessä oli esimerkki siitä, kuinka word-of-mouth -viesti (WOM) kuluttajan luottamasta lähteestä vaikutti hänen ostopäätökseen. Lisäämällä WOMin eteen ”e” ja kerro muotitietoisen henkilön viestin saavuttavuus kymmenellätuhannella tai miljoonalla, niin alamme lähestyä vaikuttajamarkkinoinnin määritelmää.

 

Vaikuttajamarkkinoinnissa yritykset pyrkivät esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vaikutusvaltaisten ihmisten kautta välittämään tietoa brändistään ja tarjonnastaan kuluttajille. Yrityksen haasteena on oikeiden vaikuttajien tunnistaminen ja heidän saaminen viestimään yritykseen liittyvää sisältöä omille seuraajilleen – mieluiten myös sellaista, joka on hyödyllistä markkinoivan yrityksen kannalta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteiden lahjoittamista vaikuttajille siinä toivossa, että he testaisivat ja kertoisivat seuraajilleen näkemyksiään tuotteesta tai pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, joissa vaikuttaja toimii brändilähettiläänä.

Kuluttajat ovat entistä valistuneempia yritysten keinoista vaikuttaa heidän päätöksiinsä yritysten kannalta suotuisilla tavoilla. Näin ollen viesti, joka tulee heidän luottamastaan lähteestä – eli tässä tapauksessa seuratulta sosiaalisen median persoonalta – voi mennä paremmin perille kuin perinteisillä tavoilla välitetty viesti. Voi olla, että äsken tekstissä seikkaillut tyylitajuinen henkilö päätyi mielipiteeseensä nähtyään kengät hänen seuraamansa muotivaikuttajan ylistävässä testissä. Tärkeää on kuitenkin yhteistyön läpinäkyvyys ja viestin autenttisuus: kuluttajat ovat valistuneita myös yritysten ja vaikuttajien välisistä yhteistyön muodoista.

 

Kuinka yritysten tulee päättää se, keiden vaikuttajien kautta he viestiään haluavat välittää? ”Hei, tsekkaa eka montaks follaajaa sil on ja valkkaa se, kel on joku miljardi”, voi yksi guru tokaista. On totta, että viestin saavuttavuuden kannalta suuri seuraajamäärä tarkoittaa sitä, että vaikuttajan kertoma viesti todella kuuluu ja viraaliefektin myötä myös kauas. Seuraajamäärä on yksi yleisimpiä vaikuttavuudesta vinkkaavia tunnuslukuja sillä taustaoletuksella, että suuri seuraajamäärä tarkoittaa myös mielipidejohtajuutta. ”Jos noi miljoona muuta diggaa, niin mäkin diggaan!” Jos yritys pystyy varmistumaan, että kyseinen vaikuttaja edustaa sitä, mitä yrityksen brändikin edustaa ja sitä kautta myös seuraajatkin edustavat, voi yritys vaikuttajamarkkinoinnilla tavoittaa luotettavan lähteen kautta valtavan määrän heidän kohderyhmäänsä kuuluvia kuluttajia. Vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan siis samaan aikaan käyttää vaikuttajan kanavaa sekä segmentoinnin että kohdentamisen tukena. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, no mutta wau!

 

Seuraajamäärä ei kuitenkaan ole absoluuttinen totuus. Viime aikoina vaikuttajamarkkinoinnissa on puhuttu mikrovaikuttajista, joiden eri kanavien yhteenlaskettu seuraajamäärä voi jäädä vain tuhansiin. Mikrovaikuttajien tapauksessa tämä pienilukuisempi seuraajajoukko on kuitenkin hyvin sitoutunutta ja viestin tarkan kohdentamisen mahdollistava, mikrovaikuttajien ollessa usein jonkin nichen edustajia. Kysymys onkin myös saavutettavan määrän lisäksi siinä, kuinka sitoutunutta tämä suuri määrä todellisuudessa on seuraajaan nähden.

Miljoonapäinen, sitoutunut ja päällisin puolin kohderyhmää edustava seuraajajoukkokaan ei välttämättä ole aina täydellinen yhdistelmä. On esimerkiksi tutkittu, että vaikutelma brändin ainutlaatuisuudesta voi kärsiä, jos siitä viestii vaikuttaja, jonka viesti tavoittaa hyvin suuren joukon ihmisiä. Vaikka seuraajajoukko edustaisikin esimerkiksi arvoiltaan kohderyhmää, voi vaikuttajan miljoonille ylistämä tuote menettää ainutlaatuisuuden, joka on aiemmin ollut kuluttajien ostokriteeri kyseiselle tuotteelle. Jos alun esimerkin kengät olivat alun perin kuluttajien keino erottautua massasta, voivat he päätyä osaksi tätä massaa, kun lukemattomia ihmisiä tavoittavan vaikuttajan rohkaisemana seuraajat seuraavat johtajaansa ja ostavat nämä kengät. Lyhyellä aikavälillä hyvä, mutta kestävän brändipääoman luomisessa – eli tulevaisuuden rahavirtojen varmistamisessa – huono.

 

Voidaan siis todeta, että edes numerotkaan eivät kerro täyttä totuutta. Ei vain ne numerot vaan myös niiden tulkinta. Vaikuttajien valinnassa pätevät lukuisat laadulliset kriteerit, jotka ohjaavat pohtimaan vaikuttajan valinnan pidempiaikaisia seurauksia. Mitä vaikuttaja edustaa? Onko hänellä todellista mielipidejohtajuutta seuraajiinsa nähden? Minkälainen brändi itse vaikuttajalla on ja kuinka se vaikuttaa meidän brändiin? Vastaako vaikuttajan ja sitä kautta seuraajien elämäntyyli sitä, jonka osana meidän tuotteemme kuuluu olla? Tulisiko näihin saatujen vastausten perusteella sittenkin valita vaikuttaja, jolla on vain 5% megaseuratun persoonan seuraajista, jotta oma brändimme ei saa osumaa?

Eikö olekin mukavaa lukea blogiteksti, joka lisäsi entisestään vaikuttajien valinnassa huomioitavia kysymyksiä? Voisimmeko auttaa sinua näihin vastaamisessa?

Kirjoittanut

Jouni Sotejeff

Strategiharjoittelija


Asiakaslehti on matka asiakkaaseen

Asiakaslehti voi olla tutkimusmatka itse asiakkaaseen

Meillä Mainiossa on jälleen yhden asiakaslehden valmistuminen loppusuoralla. Tämän kyseisen lehden teko alkoi 15.2. Matka on ollut pitkä ja tuskin maltan odottaa sitä hetkeä, kun saan valmiin lehden käsiini pideltäväksi.

Miksi asiakaslehti tuntuu yhä niin kovin tarpeelliselta vuonna 2018? Sen kun piti olla kuollut tapa tavoittaa asiakaskunta jo kauan sitten.

Ensimmäistä kertaa asiakaslehteä oltiin tappamassa 1970-luvulla. Tuolloin siitä tuli syystä tai toisesta kovin vanhanaikainen ja epätrendikäs, mutta asiakaslehden serkukset eli jäsen- ja henkilöstölehdet pitivät taiteenlajin hengissä. 80-luvun talouskasvu toi asiakaslehden uuteen kukoistukseen, mutta internetin saavuttua moni oli jälleen valmis naulaamaan viimeisen naulan tämän yritysjournalismimuodon arkkuun.

Moni yritys päättikin luopua fyysisestä asiakaslehdestä ja jakaa saman sisällön kustannustehokkaasti omilla nettisivuillaan. Ajan myötä alkoi myös ilmestyä netin kautta ladattavia lehtiä luettavaksi. Älypuhelimen yleistyminen on kuitenkin yllättäen tehnyt perinteisestä asiakaslehdestä jälleen tarpeellisen.

Yhä useamman ihmisen internetin käyttö tapahtuu nykyisellään jo lähes kokonaan puhelimen kautta. Elämme klikkiotsikoiden aika, johon kuuluu  epämääräisen otsikoinnin lisäksi nopea silmäily: vietämme sivuston tai uutisen parissa aiempaa lyhyemmän ajan. Noin 50 % perinteisten printtimedioiden verkkosivujen käyttäjistä poistuu sivuilta muutaman sekunnin jälkeen. Loput 50 % viettää sivuilla keskimäärin noin minuutin.

Miksi sähköinen asiakaslehti tekisi tässä trendissä poikkeuksen? Se kun on tähänkin asti kulkenut käsi kädessä printtimedian kanssa, kohdaten samat alaa koskevat haasteet.

Kuvitellaan tilanne, että asiakkaasi on löytänyt ladattavan lehtiversiosi ja alkanut lukemaan sitä bussissa matkalla kotiin työpäivän jälkeen. Pian puhelimeen tulee kuitenkin muistio aiemmin päivällä olleesta palaverista tai hauska video ystävältä. Lehden luku keskeytyy ja siihen ei todennäköisesti enää palata. Lukeminen ehti siis loppua ennen kuin se ehti edes kunnolla alkaa.

Lehden eteen tehtiin runsaasti töitä, mutta sisältö ei ehtinyt vaikuttamaan: tavoittelemasi asiakas ei ehtinyt kunnolla edes lukea sisällysluetteloa.

Yhtäkkiä perinteinen printattu asiakaslehti näyttää järkevältä vaihtoehdolta. Kerron omakohtaisen esimerkin. Sain jokin aika sitten asiakaslehden omalta sähköyhtiöltäni. Alkuviikosta saapunut lehti oli usean päivän ajan sohvapöydälläni koskemattomana, muiden lehtien joukossa. Sunnuntaina iltapäivällä aloin selailemaan pinoa kaikessa rauhassa. Muistin sähköyhtiön lehteä lukiessa, että oma määräaikainen sopimukseni on loppumassa kyseisen yhtiön kanssa. Aktivoiduin, pyysin tarjouksen ja tartuin siihen. Nyt sähköni toimittaa samainen yhtiö kaksi seuraavaa vuotta, koska tämä lehti muistutti minua asiakkuudestani sellaisena hetkenä, kun aivoni eivät olleet viestitulvan keskellä.

Teemme useita asiakaslehtiä. Nämä prosessit ovat meille kuin briefin laajennuksia. Viimeisintä lehteä tehdessäni pääsin asiakasyrityksemme asiakkaiden koteihin ja työpaikoille. Keskustelimme siitä, mikä on heidän suhteensa asiakasyritykseemme, mikä on heille tärkeää ja mitä he arvostavat. Tällainen tieto auttaa myös kirjoittajaa ymmärtämään asiakkaamme asiakkaita. Sitä tietoa voimme hyödyntää heti seuraavassa yhteisessä projektissamme.

Kirjoittanut

Tarmo Lyytikäinen

Viestintäsuunnittelija


Miten edetä verkkosivujen uudistuksessa

Voiko vuonna 2018 enää heitellä rahaa sinne tänne, vai pitäisikö toiminnalla olla tavoite ja uudistuksilla perustelut?

Yrityspäättäjät kautta linjan ovat entistä tulosvastuullisempia: heiltä odotetaan mitattavia tuloksia ja tietoon pohjaavia perusteluita. Me väitämme markkinoinnin olevan entistä mitattavampaa ja olemme heilutelleet myös tuloksellisuuden lippua. Miten sitten perustella verkkosivu-uudistus – luvuilla? Entä mitä kannattaa huomioida hanketta edistettäessä? Alla Timon vinkkejä uudistukseen.

 

1. Raportit pihalle

Kun lähdemme analysoimaan asiakkaan verkkosivujen nykytilaa, tartumme ajoittain herkästi visuaaliseen ilmeeseen. Tämä on toki ymmärrettävää, sillä antaahan ilme vieraalle mielikuvan siitä, seuraako yritys aikaansa. Tämä on kuitenkin toissijaista – erityisesti nyt, kun pitäisi kirjoittaa mittareiden käytöstä verkkosivu-uudistuksen perusteluina.

Ensimmäinen konkreettinen perustelu verkkosivujen uudistukselle on liikenne: meidän on aluksi selvitettävä liikenteen määrä ja onko se teidän kannalta oikeaa liikennettä. Seuraavat vinkit ovat hieman teknisiä, mutta verkkosivujen uudistukseen liittyy paljon tutkimusta ja tekniikkaa. Jos tekniset asiat eivät tunnu kovin läheisiltä, kannattaa pyytää apua heti alkuun: tietyt työvaiheet on tehtävä ja ammattilainen hoitaa ne usein sujuvammin.

Mutta palataan liikenteen määrään. Selvitys tehdään  seuraavasti: Google Analyticsin avulla etsitään raportti vierailijoiden palveluntarjoajista. Tämä sisältää runsaasti eri puhelin- ja verkko-operaattorien nimiä, mutta joukossa voi nähdä myös sivuillanne vierailleiden yritysten nimiä. Jos nimet eivät ole relevantteja, sivujen kohdentamisessa voi olla haasteita. Samalla saatte myös näkemyksen siitä, miten moni vierailija sivuillanne käy päivittäin. Jos liikenteen määrä ei vastaa tavoitetilaa ja jos se koostuu epärelevantista massasta, teillä on kädessänne ensimmäinen todiste siitä, että verkkosivujen uusiminen voi olla järkevä toimenpide.

Seuraavaksi on hyvä selvittää kilpailutilanne. Arkikielellä tämä tarkoittaa sitä, löytyykö teitä avainsanoillanne Googlesta. Ihmisten haut ovat yleensä helppoja: ”Nuohous Tampere”, ”kylpyhuoneremontti hinta” tai muita vastaavia korkeintaan kolmen sanan hakuja. Aluksi kannattaa päättää relevantit hakutermit. Tähän on olemassa eri työkaluja, ilmainen on nimeltään Google Trends. Kun olette löytäneet  sivujennne  avainhakutermit, katsokaa tämän jälkeen SEO-työkalulla, miten löydytte näillä termeillä hakukoneesta – jos ette ole ensimmäisellä sivulla, olette väärässä paikassa.

Näillä kahdella metodilla hankitut tiedot kertovat teille seuraavat numeeriset asiat nykytilasta: miten paljon liikennettä saatte ja miltä sijalta teidät löytää hakukoneesta. Jälkimmäisestä voi tehdä suuntaa-antavan arvion koko liikenteen potentiaalista. Tukimateriaaliksi on mahdollista selvittää hakusanamainonnan tämänhetkinen hinnoittelu avaintermeillänne sekä tietoa eri hakusanojen kilpailutilanteesta. Nämä luvut kertovat nykytilasta. Niitä on hyvä rikastuttaa laadullisella tiedolla, kuten liikenteen lähteillä ja vieraidenne palveluntarjoajilla. Luotu tietopaketti on itsessään melko vakuuttava, muttei toki täydellinen. Tämä tieto kertoo teille löydettävyysongelmasta. Jos vieraanne ovat teille vieraita tai hakukonelöydettävyytenne ei ole kunnossa, kannattaa ryhtyä toimeen.

 

2. Mitä tietoa verkkosivunne teille tuottavat?

Seuraava askel on miettiä itse sivuja. Tuottavatko verkkosivunne teille hyödyllistä tietoa? Onko teillä mahdollisesti rakennettuna myyntiputkia, liidien spottaamispalveluita, laskeutumissivuja – toisin sanoen, tuottavatko verkkosivut myynnille ja markkinoinnille nimiä, maileja ja puhelinnumeroita? Entä tukevatko sivut suoraa kauppaa tehokkaasti? Jos sivuille ei ole suunniteltu liidien keräämistä tai selkeää ohjausta liiketoimintaan, sivujen olemassaoloa on vaikea perustella nykyaikana. Liiketoiminnalliset syyt ovat oivia perusteita verkkosivujen uusimiselle sekä ohjaamaan uusimista: miksei sivuista tekisi jotakin muuta, kuin pelkän käyntikortin nettiin?

Tiedon määrä on tärkeä indikaattori, samoin sen puute. Tiedon avulla saadaan luotua kuva lähtötilanteesta. Tätä vasten voidaan motivoida uudistusta ja keskustella uudistuksen tavoitteista yrityksen päättäjien kanssa – sekä samalla sitouttaa heitä uudistukseen. Liian pitkiä pyörittelyjä tosin ei kannata tehdä, sillä tavoitteena on saada aikaan uudistuksia, ei jäädä kiinni numeroihin.

 

3. Aika tehdä päätöksiä

Miksi verkkosivut ovat olemassa? Ketä niiden tulisi palvella? Miten heitä voitaisiin palvella parhaiten? Workshopit ja persona-harjoitukset tuovat uusia näkökulmia verkkosivujen uusimiseen. Luo siis konkreettiset yleisöt ja mieti, miten voit heitä parhaiten palvella. Me olemme mielellämme auttamassa sekä kohdeyleisöjen mallintamisessa että toiminnan mitattavuuden suunnittelussa.

Kun kohderyhmät ovat löytyneet ja tavoitteet ovat selkeät, on aika lähteä liikkeelle: edessä on joko verkkosivujen suunnittelun ja toteutuksen kilpailutus tai määrittelyvaiheessa mukana olleen kumppanin kanssa jatkuva projekti.

 

4. Osaava kumppani on vakuutus

Me Mainiossa voimme olla mukana alusta asti. Voimme myös hypätä hankkeeseen määrittelyvaiheen jälkeen, jos verkkosivujen kohdentaminen, mittarit ja tavoitteiden asettaminen ovat teille peruskauraa. suunnittelemme kokemuspolun, käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen. Käyttämämme kokenut kumppani SuperApp Oy vastaa sivujen toteutuksesta. Olemme päätyneet tällaiseen kumppanuuteen oman toteutuksen sijasta siksi, että toteutukseen keskittynyt kumppani pystyy tarjoamaan meille ja teille uusinta osaamista, tehokkaan prosessin ja suoritusvarmuutta.

Hintamme eivät ole markkinoiden edullisimpia, sen voimme luvata. Meidän kanssa maksatkin kokemuksesta ja toimitusvarmuudesta: saat tukea sivujesi ylläpitoon ja tietoturvapäivityksiin myös pitkälle sivujen julkaisun jälkeen. Se on yllättävän tärkeää, sillä verkkosivujen käyttöarvo ja turvallisuus tippuu päivittämättömänä.

 

5. Kehittäminen on jatkuvaa

Kun sivujenne versio 1.0 tulee pihalle, urakka on saavuttanut ensimmäisen tienhaaransa. Verkkosivujen kehittäminen on jatkuvaa työtä tekniikoiden ja tottumusten muuttuessa. Jotta kehittäminen olisi mahdollista, verkkosivujen toimivuutta tulee seurata: tätä varten voidaan luoda erilaisia seurantapaneeleja, joihin on koottu sivujen toiminnan kannalta oleellinen tieto. Kannattaa luoda oma seurantapaneeli myös myyntijohdolle ja ylemmälle johdolle, sillä verkkosivujen toimivuus ja kyky tuottaa haluttuja tuloksia ovat kasvamassa yhä keskeisempään rooliin heidänkin tavoitteidensa kannalta. Verkkosivut eivät ole olleet enää pitkään aikaan pelkkää markkinoinnin pelikenttää.

 

Me olemme mielellämme auttamassa teitä verkkosivuhankkeenne kanssa alustavasta tutkimuksesta suunnitteluun ja aina säännölliseen sisällöntuotantoon asti. Olkaa meihin yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin saamme projektin oikeille, tietopohjaisille raiteille heti alussa.

Kirjoitan seuraavalla kerralla verkkosivujen löydettävyydestä ja mitä sille voi tehdä. Sivuthan ovat yhtä tyhjän kanssa, jollei kukaan niille löydä.

Kirjoittanut

Timo Mäkeläinen

Liiketoimintajohtaja, osakas


1 2 3 4 9