case

Naisten Pankki

Anna naiselle ammatti.

Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, joka tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin keskeisin tavoite on vähentää köyhyyttä vahvistaen kehitysmaissa asuvien naisten työllisyysastetta ja vähentää täten vallitsevaa köyhyyttä.

YLEISESTI YHTEISTYÖSTÄ

Mainio tekee yhteistyötä Naisten Pankin Tampereen osaston kanssa. Suunnittelemme ja toteutamme vuosittain materiaaleja yhteisön markkinointi- ja tiedotustarpeisiin esimerkiksi erilaisten tapahtumailmeiden ja tiedotteiden muodossa. Esimerkkinä tapahtumista mainittakoon Pyynikin maastossa vuosittain järjestettävä Kävele Naiselle Ammatti -liikuntatapahtuma. Naisten Pankki Tampere järjestää vuosittain lisäksi erilaisia konsertteja.

MAINION ROOLI

Naisten yrittäjyys on Mainiolle tärkeä asia, onhan Mainiokin naisyrittäjän perustama ja johtama yritys. Sen takia hyväntekeväisyystyön tekeminen nimenomaan naisyrittäjyyden puolesta on toimistollemme luonnollinen ja sydämen asia. Mainiolle on kunnia päästä tekemään yhteistyötä, jossa markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen osaamisellamme saamme aikaan hyvää. Jatkuva yhteistyö ja kaupunkilaisten aktiivinen osallistuminen esimerkiksi järjestettyihin tapahtumiin kertoo, että tehdyllä työllä saadaan myös tuloksia. Mainio yhteistyö Naisten Pankin kanssa onkin jatkunut jo useamman vuoden ajan.