case

Nesco

Tuotteet kestää, toimitus ei.

Nesco Oy on vuonna 1981 perustettu alan johtava sadevesi- ja kattoturvatuotteita valmistava yritys. Asiakaskuntaan kuuluu peltisepänliikkeet, kattoturva- ja sadevesituotteita asentavat yritykset sekä katemateriaaleja valmistavat yritykset. Nescon tehdas sijaitsee Orimattilasssa.

LÄHTÖTILANNE

Nescolla ei ollut selkeää yritysilmettä tai brändiä, jota myydä. Yrityksen logo oli itse suunniteltu eikä verkkosivujakaan ollut. Halu kasvaa ja muuttuvat markkinat pakottivat yrityksen ulostuloon ja selkeän brändi-ilmeen luontiin.

MAINION RATKAISU

Mainio oli yhteydessä Nescoon ja sen asiakkaisiin. Aluksi etsittiin ja määriteltiin yrityksen lupaus ja johtoajatus, joka loisi pohjan toimenpiteille ja koko toiminnalle. Nescon pitkän historian ansiosta lupaus löytyi helposti: tuotteet kestävät ja palvelu pelaa. Jalkautuminen Nescon asiakkaiden keskuuteen todisti lupauksen todeksi. Tuo lupaus konkretisoitui sloganiksi: ”Tuotteet kestää, toimitus ei.” Tämän pohjalta Mainio suunnitteli Nescolle kattavasti markkinointimateriaalit visuaalisista ohjeistuksista käyntikortteihin ja aina videoon asti.

LOPPUTULOS

Luotu ilme ja konkretisoitu brändi on otettu Nescolla ja sen asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan. Lanseeraus oli merkittävä myös yrityksen sisällä: nyt työntekijöille oli selvää se, missä he ovat töissä! Toimenpiteiden myötä myös Nescon jälleenmyyjien työ on helpottunut, kun heillä on käytössään asiaankuuluvat myynti- ja markkinointimateriaalit.