asiakaslehti

Asiakaslehden anatomia

Matti | 29.05.2019

Asiakaslehtien tekeminen on markkinointiviestintätoimistoille tuttua ja usein toistuvaa työtä. Paperiset ja digitaaliset lehdet ovat asiakkaille tärkeä kanava toteuttaa yritysviestintää ja sisältömarkkinointia ja siksi lehtien tekoon satsataan aikaa ja vaivaa.

Minkälainen on sitten hyvä asiakaslehti? Värikäs ja hiottu ulkoasu sekä laadukas paperi ovat vain suuren vaivannäön ja huolellisen suunnittelun ulkoinen tunnus. Sisällön osalta asiakaslehteen kohdistuu melkoinen määrä vaatimuksia. Sen pitää informoida sekä viihdyttää, ja erityisen tärkeä rooli sillä on asiakkaan sitouttamisessa. Parhaat asiakaslehdet ovat sellaisia, että niitä oikein odotetaan, ne herättävät keskustelua ja aktivoivat kuluttajia.

Asiakaslehden koko idea on lähtenyt liikkeelle yritysten tarpeesta kertoa toiminnastaan ja sen taustalla olevista arvoista asiakkailleen. Toimintaa kuvataan erilaisissa kertomuksissa ja arvot sanallistetaan, eli tuotetaan sisältömarkkinointia. Arkista toimintaa kuvailevat artikkelit ovat keskeistä aineistoa, koska niissä yrityksen arvot näkyvät käytännössä juhlapuheiden sijaan.

Keskeinen elementti on siis kertoa mielenkiintoisia tarinoita, joihin lukija voi samaistua ja näin syventää suhdettaan yritykseen. Lehti on asiakaspalvelua, se kertoo kuinka meitä kiinnostavat omat asiakkaamme ja että olemme valmiita palvelemaan heitä monin eri tavoin. Korkeatasoisesti toteutettu asiakaslehti voi houkutella lukijoikseen myös potentiaalisia asiakkaita ja toimia näin myös myyntikanavana.

Henkilöhaastattelut ovat tärkeä osa näiden julkaisujen sisältöä. Sekä yrityksen työntekijöiden että asiakkaiden kokemuksia on hyvä läpivalaista myös haastatteluiden kautta, jolloin asioista välittyy henkilökohtainen näkemys. Ihmisiä kiinnostavat toiset ihmiset enemmän kuin pelkät persoonattomat faktat. Yksi Soilen tai Pertin käyttäjäkokemus kertoo enemmän kuin tuhat taulukkoa.

Konkreettisesti yrityksen tuotteista kertovat jutut ovat luonnollinen osa sisältöä. Niiden avulla asiakkaita voidaan neuvoa ja opastaa, jotta he saavat enemmän irti tuotteista ja palveluista. Firmoille on ensiarvoisen tärkeää, että heidän asiakkaansa saavat maksimoitua tuotteiden tarjoaman ilon ja hyödyn.

Toimialaa yleisemmin koskevat artikkelit ovat myös perusteltua sisältöä lehteen, sillä ne luovat kontekstia ja liittävät muita tekstejä osaksi suurempaa kokonaisuutta. Toimialan yleisnäkymät, tulevaisuuden haasteet, ja aivan kylmät talousfaktat ovat hyödyllistä taustoitusta lehden muulle sisällölle.

Lehti on myös oiva foorumi kertoa asiakkaille yhtiötä kohdanneista muutoksista ja niiden heijastumisesta esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden saatavuuteen ja hintoihin. Esimerkiksi sähköyhtiö voi kertoa huolellisesti taustoittaen, kuinka hankaluuksia tuottaneet talvimyrskyt ovat jatkossakin satunnaisena riesana, mutta yritys kyllä ponnistelee kuluttajille koituvien vahinkojen minimoimiseksi. Myös organisaatiossa ja henkilöstössä tapahtuneista mainitsemisen arvoisista muutoksista on luontevaa informoida asiakkaita lehdessä.

Hauskuutta ja kepeyttä ei saisi unohtaa. Asiakaslehti jää ihmiselle paremmin mieleen, jos edes yksi sen jutuista on naurattanut tai  vienyt ajatukset arjen ulkopuolelle. Tällaisena sisältönä voi olla hauska pakina, tehtäväsivu ristisanoineen ja tietokilpailuineen tai vaikkapa firman sponsoroiman lumilautailijan seikkailut Kalliovuorilla.

Hyvä asiakaslehti on jämäkkä julkaisu ja asiallinen painotuote. Se on viihdyttävä ja informatiivinen, se herättää ajatuksia ja parhaimmillaan jopa toimintaa. Hyvä asiakaslehti sitouttaa, siinä on suhdanteita ja sukkahousuja, se on kaikille hyödyllinen.

Lue myös

Onko kysyttävää? Lähetä viesti!