asiakaslehti

Asiakaslehden anatomia

Matti | 29.05.2019

Asiakaslehtien tekeminen on markkinointiviestintätoimistoille tuttua ja usein toistuvaa työtä. Paperiset ja digitaaliset lehdet ovat asiakkaille tärkeä kanava toteuttaa yritysviestintää ja sisältömarkkinointia ja siksi lehtien tekoon satsataan aikaa ja vaivaa.

Minkälainen on sitten hyvä asiakaslehti? Värikäs ja hiottu ulkoasu sekä laadukas paperi ovat vain suuren vaivannäön ja huolellisen suunnittelun ulkoinen tunnus. Sisällön osalta asiakaslehteen kohdistuu melkoinen määrä vaatimuksia. Sen pitää informoida sekä viihdyttää, ja erityisen tärkeä rooli sillä on asiakkaan sitouttamisessa. Parhaat asiakaslehdet ovat sellaisia, että niitä oikein odotetaan, ne herättävät keskustelua ja aktivoivat kuluttajia.

Asiakaslehden koko idea on lähtenyt liikkeelle yritysten tarpeesta kertoa toiminnastaan ja sen taustalla olevista arvoista asiakkailleen. Toimintaa kuvataan erilaisissa kertomuksissa ja arvot sanallistetaan, eli tuotetaan sisältömarkkinointia. Arkista toimintaa kuvailevat artikkelit ovat keskeistä aineistoa, koska niissä yrityksen arvot näkyvät käytännössä juhlapuheiden sijaan.

Keskeinen elementti on siis kertoa mielenkiintoisia tarinoita, joihin lukija voi samaistua ja näin syventää suhdettaan yritykseen. Lehti on asiakaspalvelua, se kertoo kuinka meitä kiinnostavat omat asiakkaamme ja että olemme valmiita palvelemaan heitä monin eri tavoin. Korkeatasoisesti toteutettu asiakaslehti voi houkutella lukijoikseen myös potentiaalisia asiakkaita ja toimia näin myös myyntikanavana.

Henkilöhaastattelut ovat tärkeä osa näiden julkaisujen sisältöä. Sekä yrityksen työntekijöiden että asiakkaiden kokemuksia on hyvä läpivalaista myös haastatteluiden kautta, jolloin asioista välittyy henkilökohtainen näkemys. Ihmisiä kiinnostavat toiset ihmiset enemmän kuin pelkät persoonattomat faktat. Yksi Soilen tai Pertin käyttäjäkokemus kertoo enemmän kuin tuhat taulukkoa.

Konkreettisesti yrityksen tuotteista kertovat jutut ovat luonnollinen osa sisältöä. Niiden avulla asiakkaita voidaan neuvoa ja opastaa, jotta he saavat enemmän irti tuotteista ja palveluista. Firmoille on ensiarvoisen tärkeää, että heidän asiakkaansa saavat maksimoitua tuotteiden tarjoaman ilon ja hyödyn.

Toimialaa yleisemmin koskevat artikkelit ovat myös perusteltua sisältöä lehteen, sillä ne luovat kontekstia ja liittävät muita tekstejä osaksi suurempaa kokonaisuutta. Toimialan yleisnäkymät, tulevaisuuden haasteet, ja aivan kylmät talousfaktat ovat hyödyllistä taustoitusta lehden muulle sisällölle.

Lehti on myös oiva foorumi kertoa asiakkaille yhtiötä kohdanneista muutoksista ja niiden heijastumisesta esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden saatavuuteen ja hintoihin. Esimerkiksi sähköyhtiö voi kertoa huolellisesti taustoittaen, kuinka hankaluuksia tuottaneet talvimyrskyt ovat jatkossakin satunnaisena riesana, mutta yritys kyllä ponnistelee kuluttajille koituvien vahinkojen minimoimiseksi. Myös organisaatiossa ja henkilöstössä tapahtuneista mainitsemisen arvoisista muutoksista on luontevaa informoida asiakkaita lehdessä.

Hauskuutta ja kepeyttä ei saisi unohtaa. Asiakaslehti jää ihmiselle paremmin mieleen, jos edes yksi sen jutuista on naurattanut tai  vienyt ajatukset arjen ulkopuolelle. Tällaisena sisältönä voi olla hauska pakina, tehtäväsivu ristisanoineen ja tietokilpailuineen tai vaikkapa firman sponsoroiman lumilautailijan seikkailut Kalliovuorilla.

Hyvä asiakaslehti on jämäkkä julkaisu ja asiallinen painotuote. Se on viihdyttävä ja informatiivinen, se herättää ajatuksia ja parhaimmillaan jopa toimintaa. Hyvä asiakaslehti sitouttaa, siinä on suhdanteita ja sukkahousuja, se on kaikille hyödyllinen.

Lue myös

Mitä sitä kaunistelemaan, markkinointi digialustoilla joko toimii tai ei toimi. Nämä kolme mittaria kertovat, oletko missannut jotakin todella olennaista.

Mainio | 10.02.2021

Toiminnan keskiöön ei kuulu myynti eikä sinne kuulu markkinointi, ei tuotekehitys eikä hallintoneuvosto. Siellä ei ole tilaa kassavirralle, balanced score cardille eikä yhtiökokoukselle. Ainoa aurinko on asiakas. Yrityksen hyöty sidosryhmilleen syntyy asiakkaan palvelemisesta.

Mainio | 28.01.2021

Instagram jo Facebookin tuntumassa, LinkedIn yllättävän vahva. Tällä kertaa kysymys kuuluu yksinkertaisesti: montako käyttäjää eri…

Mainio | 11.01.2021

Oman brändin luominen on ollut meille tärkeä vaihe, ja siinä Mainio on ollut apuna

Mainio | 16.09.2020

Uskon, että koska molemmat yritykset, Mainio ja me, olemme yrittäjävetoisia pk-yrityksiä, niin yhteisen kielen löytäminen on ollut helppoa.

Mainio | 14.08.2020

Suomeksi ja englanniksi tehty asiakaslehti auttaa LAGOa sidosryhmä- ja asiakasviestinnässä.

Mainio | 24.04.2020

Etätyön jatkuessa hamaan tulevaisuuteen on Mainiossa otettu käyttöön etätyöasu.

Mainio | 01.04.2020

21 vuotta Tampereelta käsin kotimaista markkinointialaa eteenpäin vienyt Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio on päättänyt reagoida Korona-virukseen.

Mainio | 13.03.2020

Aluksi etsitään yleistermeillä ja brändihaut tulevat vasta toisena. Täten kaikki toimijat ovat samalla viivalla, ja vain hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta ratkaisevat.

Mainio | 27.02.2020
Onko kysyttävää? Lähetä viesti!