Miten edetä verkkosivujen uudistuksessa

Timo M | 06.04.2018

Voiko vuonna 2018 enää heitellä rahaa sinne tänne, vai pitäisikö toiminnalla olla tavoite ja uudistuksilla perustelut?

Yrityspäättäjät kautta linjan ovat entistä tulosvastuullisempia: heiltä odotetaan mitattavia tuloksia ja tietoon pohjaavia perusteluita. Me väitämme markkinoinnin olevan entistä mitattavampaa ja olemme heilutelleet myös tuloksellisuuden lippua. Miten sitten perustella verkkosivu-uudistus – luvuilla? Entä mitä kannattaa huomioida hanketta edistettäessä? Alla Timon vinkkejä uudistukseen.

1. Raportit pihalle

Kun lähdemme analysoimaan asiakkaan verkkosivujen nykytilaa, tartumme ajoittain herkästi visuaaliseen ilmeeseen. Tämä on toki ymmärrettävää, sillä antaahan ilme vieraalle mielikuvan siitä, seuraako yritys aikaansa. Tämä on kuitenkin toissijaista – erityisesti nyt, kun pitäisi kirjoittaa mittareiden käytöstä verkkosivu-uudistuksen perusteluina.

Ensimmäinen konkreettinen perustelu verkkosivujen uudistukselle on liikenne: meidän on aluksi selvitettävä liikenteen määrä ja onko se teidän kannalta oikeaa liikennettä. Seuraavat vinkit ovat hieman teknisiä, mutta verkkosivujen uudistukseen liittyy paljon tutkimusta ja tekniikkaa. Jos tekniset asiat eivät tunnu kovin läheisiltä, kannattaa pyytää apua heti alkuun: tietyt työvaiheet on tehtävä ja ammattilainen hoitaa ne usein sujuvammin.

Mutta palataan liikenteen määrään. Selvitys tehdään  seuraavasti: Google Analyticsin avulla etsitään raportti vierailijoiden palveluntarjoajista. Tämä sisältää runsaasti eri puhelin- ja verkko-operaattorien nimiä, mutta joukossa voi nähdä myös sivuillanne vierailleiden yritysten nimiä. Jos nimet eivät ole relevantteja, sivujen kohdentamisessa voi olla haasteita. Samalla saatte myös näkemyksen siitä, miten moni vierailija sivuillanne käy päivittäin. Jos liikenteen määrä ei vastaa tavoitetilaa ja jos se koostuu epärelevantista massasta, teillä on kädessänne ensimmäinen todiste siitä, että verkkosivujen uusiminen voi olla järkevä toimenpide.

Seuraavaksi on hyvä selvittää kilpailutilanne. Arkikielellä tämä tarkoittaa sitä, löytyykö teitä avainsanoillanne Googlesta. Ihmisten haut ovat yleensä helppoja: ”Nuohous Tampere”, ”kylpyhuoneremontti hinta” tai muita vastaavia korkeintaan kolmen sanan hakuja. Aluksi kannattaa päättää relevantit hakutermit. Tähän on olemassa eri työkaluja, ilmainen on nimeltään Google Trends. Kun olette löytäneet  sivujennne  avainhakutermit, katsokaa tämän jälkeen SEO-työkalulla, miten löydytte näillä termeillä hakukoneesta – jos ette ole ensimmäisellä sivulla, olette väärässä paikassa.

Näillä kahdella metodilla hankitut tiedot kertovat teille seuraavat numeeriset asiat nykytilasta: miten paljon liikennettä saatte ja miltä sijalta teidät löytää hakukoneesta. Jälkimmäisestä voi tehdä suuntaa-antavan arvion koko liikenteen potentiaalista. Tukimateriaaliksi on mahdollista selvittää hakusanamainonnan tämänhetkinen hinnoittelu avaintermeillänne sekä tietoa eri hakusanojen kilpailutilanteesta. Nämä luvut kertovat nykytilasta. Niitä on hyvä rikastuttaa laadullisella tiedolla, kuten liikenteen lähteillä ja vieraidenne palveluntarjoajilla. Luotu tietopaketti on itsessään melko vakuuttava, muttei toki täydellinen. Tämä tieto kertoo teille löydettävyysongelmasta. Jos vieraanne ovat teille vieraita tai hakukonelöydettävyytenne ei ole kunnossa, kannattaa ryhtyä toimeen.

2. Mitä tietoa verkkosivunne teille tuottavat?

Seuraava askel on miettiä itse sivuja. Tuottavatko verkkosivunne teille hyödyllistä tietoa? Onko teillä mahdollisesti rakennettuna myyntiputkia, liidien spottaamispalveluita, laskeutumissivuja – toisin sanoen, tuottavatko verkkosivut myynnille ja markkinoinnille nimiä, maileja ja puhelinnumeroita? Entä tukevatko sivut suoraa kauppaa tehokkaasti? Jos sivuille ei ole suunniteltu liidien keräämistä tai selkeää ohjausta liiketoimintaan, sivujen olemassaoloa on vaikea perustella nykyaikana. Liiketoiminnalliset syyt ovat oivia perusteita verkkosivujen uusimiselle sekä ohjaamaan uusimista: miksei sivuista tekisi jotakin muuta, kuin pelkän käyntikortin nettiin?

Tiedon määrä on tärkeä indikaattori, samoin sen puute. Tiedon avulla saadaan luotua kuva lähtötilanteesta. Tätä vasten voidaan motivoida uudistusta ja keskustella uudistuksen tavoitteista yrityksen päättäjien kanssa – sekä samalla sitouttaa heitä uudistukseen. Liian pitkiä pyörittelyjä tosin ei kannata tehdä, sillä tavoitteena on saada aikaan uudistuksia, ei jäädä kiinni numeroihin.

3. Aika tehdä päätöksiä

Miksi verkkosivut ovat olemassa? Ketä niiden tulisi palvella? Miten heitä voitaisiin palvella parhaiten? Workshopit ja persona-harjoitukset tuovat uusia näkökulmia verkkosivujen uusimiseen. Luo siis konkreettiset yleisöt ja mieti, miten voit heitä parhaiten palvella. Me olemme mielellämme auttamassa sekä kohdeyleisöjen mallintamisessa että toiminnan mitattavuuden suunnittelussa.

Kun kohderyhmät ovat löytyneet ja tavoitteet ovat selkeät, on aika lähteä liikkeelle: edessä on joko verkkosivujen suunnittelun ja toteutuksen kilpailutus tai määrittelyvaiheessa mukana olleen kumppanin kanssa jatkuva projekti.

4. Osaava kumppani on vakuutus

Me Mainiossa voimme olla mukana alusta asti. Voimme myös hypätä hankkeeseen määrittelyvaiheen jälkeen, jos verkkosivujen kohdentaminen, mittarit ja tavoitteiden asettaminen ovat teille peruskauraa. suunnittelemme kokemuspolun, käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen. Käyttämämme kokenut kumppani SuperApp Oy vastaa sivujen toteutuksesta. Olemme päätyneet tällaiseen kumppanuuteen oman toteutuksen sijasta siksi, että toteutukseen keskittynyt kumppani pystyy tarjoamaan meille ja teille uusinta osaamista, tehokkaan prosessin ja suoritusvarmuutta.

Hintamme eivät ole markkinoiden edullisimpia, sen voimme luvata. Meidän kanssa maksatkin kokemuksesta ja toimitusvarmuudesta: saat tukea sivujesi ylläpitoon ja tietoturvapäivityksiin myös pitkälle sivujen julkaisun jälkeen. Se on yllättävän tärkeää, sillä verkkosivujen käyttöarvo ja turvallisuus tippuu päivittämättömänä.

5. Kehittäminen on jatkuvaa

Kun sivujenne versio 1.0 tulee pihalle, urakka on saavuttanut ensimmäisen tienhaaransa. Verkkosivujen kehittäminen on jatkuvaa työtä tekniikoiden ja tottumusten muuttuessa. Jotta kehittäminen olisi mahdollista, verkkosivujen toimivuutta tulee seurata: tätä varten voidaan luoda erilaisia seurantapaneeleja, joihin on koottu sivujen toiminnan kannalta oleellinen tieto. Kannattaa luoda oma seurantapaneeli myös myyntijohdolle ja ylemmälle johdolle, sillä verkkosivujen toimivuus ja kyky tuottaa haluttuja tuloksia ovat kasvamassa yhä keskeisempään rooliin heidänkin tavoitteidensa kannalta. Verkkosivut eivät ole olleet enää pitkään aikaan pelkkää markkinoinnin pelikenttää.

Me olemme mielellämme auttamassa teitä verkkosivuhankkeenne kanssa alustavasta tutkimuksesta suunnitteluun ja aina säännölliseen sisällöntuotantoon asti. Olkaa meihin yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin saamme projektin oikeille, tietopohjaisille raiteille heti alussa.

Kirjoitan seuraavalla kerralla verkkosivujen löydettävyydestä ja mitä sille voi tehdä. Sivuthan ovat yhtä tyhjän kanssa, jollei kukaan niille löydä.

Lue myös

wpChatIcon
Onko kysyttävää? Lähetä viesti!