Eikö ennen niin hyvin toiminut viesti enää pure?

Jos viesti ei enää toimi, kannattaa lähteä liikkeelle kohderyhmästä ja markkinassa tapahtuneista muutoksista. Kokenut alanne tunteva kumppani, kuten Mainio, on tässä kohtaa korvaamaton apu.

Ensin tarvitaan kohderyhmä ja markkinakartoitus

Jotta tuotteenne tai palvelunne puhuttelisi, on sillä oltava selkeä kohderyhmä. Kohderyhmiä voi olla useita, mutta kaikki lähtee kuitenkin ryhmistä, eli asiakkaista.

Samalla on hyvä selvittää, mitä markkinassa on tapahtunut. Muutokset ostokäyttäytymisessä tai kanavapreferensseissä voivat selittää osaltaan, kuten myös uudet pelurit.

Me autamme

 • Kohderyhmän määrittely
 • Ostajapersoonat
 • Kohderyhmätutkimus
 • Markkinakartoitus

Seuraavaksi asetetaan tavoitteet

Markkinointia ilman tavoitteita ei voi johtaa. Tavoittet määritetään ja niille asetetaan mittarit. Mittareiden on oltava yksiselitteisiä, oikeaa asiaa mittaavia ja sellaisia, joiden tuloksiin voidaan markkinointiviestinnällä vaikuttaa.

Me autamme

 • Markkinoinnin tavoiteasetanta
 • Mittaustyöpaja
 • Mittaristot ja raportointi

Asema markkinassa ja terävä viesti

Laitetaan strategia jiiriin. Jos viesti ei pelaa, syytä kannattaa katsoa yrityksenne asemointia ja tarjottavaa hyötyä. Kun nämä peruspalikat ovat kohdallaan, on aika laittaa viesti kuntoon.

Eteenpäin pääsee monella tavalla: viestin kohdalla voidaan edetä kevyesti tai perusteellisesti taustoittaen. Kiinnostava viesti perustuu kohderyhmän, heidän ongelmansa ja tarjottavan hyödyn ymmärtämiseen ja lopputuloksen esittämiseen oivaltavalla tavalla.

Me autamme

 • Strategia
 • Viestin kiteytys
 • Argumentit
 • Slogan
 • Markkinointiviestin suunnittelu
 • Viestin testaus

Aika laittaa uusi viesti ulos

Kun viesti on testattu pienellä otoksella, on aika julkaista. Aluksi sisäisesti, sitten ulkoisesti.

Tässä yhteydessä muutoksia voi tapahtua monella tasolla: pienimmillään tehdään materiaaleihin päivityksiä ja uudet myyntimateriaalit, laajimmillaan lehdistötiedotteet, uusi nimi ja logo viestivät merkittävästä muutoksesta linjassa, josta kerrotaan myös kaikkissa kohderyhmääsi kiinnostavissa kanavissa.

Me autamme

 • Lanseeraus
 • Sisäinen lanseeraus
 • Digimarkkinointi
 • Markkinointimateriaalit
 • Verkkosivusisällöt
 • Mainosten suunnittelu
 • Logosuunnittelu
 • Materiaalipäivitykset

Olemme palvelleet mm.

Tarvitset vain yhden numeron

wpChatIcon
Onko kysyttävää? Lähetä viesti!