Strategia

Kohderyhmät, positio, arvolupaus, kilpailuetu, väittämät – eli strateginen suunnittelu

Strategisen suunnittelun alla teemme niin suuria kokonaisuuksia kuin pienempiä täsmätöitä, jotka ovat strategisia merkittävyydeltään. Koko markkinointiviestintästrategia, kanavastrategia tai strategian teoiksi jalkauttava vuosisuunnitelma voivat kuulostaa suurilta ja arvokkailta toimenpiteiltä. Ne ovatkin merkitykseltään. Hintapuolen olemme tottuneet pitämään kurissa tehokkaalla projektinhallinnalla ja ratkaisukeskeisillä suunnittelutyökaluillamme.

Konkreettisesti markkinointiviestintästrategia kiteytyy ylivoimaiseen kilpailuetuun ja kilpailuedun avaavaan bränditarinaan, jota edeltävät selkeä positio, kohderyhmämäärittely ja arvolupaus. Alussa on tutkittu trendejä, markkinaa, kilpailijoita ja asiakaskäyttäytymistä niissä rajoissa, kun se työn kannalta on ollut relevanttia.

Jotta asiat eivät jää kesken, on kilpailuetu viestittävä. Tähän tarkoitukseen teemme kampanjasuunnittelun, jolla uusi viesti viedään kohderyhmän tietoisuuteen.

Markkinointiviestintästrategia on meille aina liiketoimintalähtöinen ja mitattava. Kyseessä on tavoitteellinen kokonaisuus valintoja, jotka auttavat yritystä, tuotetta tai palvelua löytämään markkinointiviestinnällisin keinoin löytämään tietään asiakkaiden sydämiin. Prosessi ei tapahdu päivässä, vaan etenemistä on seurattava pitkäjänteisesti: tästä syystä hankkeelle on hyvä sopia mittarit alussa, ja mittareille aikasidonnaiset tavoitetasot: missä ollaan vuoden kuluttua, missä kahdessa vuodessa…

Jos olet kiinnostunut strategisesta suunnittelusta, katso myös palvelumme Mainio Muutos – digin mittaamisen työpaja, Mainio Suunta – strategiatyöpaja, liiketoimintamuotoilu ja sisältömarkkinointi.

wpChatIcon
Onko kysyttävää? Lähetä viesti!